حوزه انتخابیه حضور نماینده و فرماندار در روستای دهمیر
  • 1399/04/12
  • 1014

حضور نماینده و فرماندار در روستای دهمیر

حداقل یک خط تلفن ثابت در روستا برایمان راه اندازی کنید

حضور نماینده مردم قاینات و زیرکوه و فرماندار در روستای دهمیر

درخواست اهالی روستااز مسئولین:حداقل یک خط تلفن ثابت در روستا برایمان راه اندازی کنید.
یک سال از قول مسئولین برای فعال شدن خط تلفن ثابت می گذرد اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.


جاده دهمیر به بزن آباد آسفالت شود.


کریمی فرماندارقاین:از لحاظ پشتیبانی مخابرات در شهرستان مشکل داریم وباید این موضوع در کلان کشوری پیگیری شود.

 آسفالت جاده های روستاهای منطقه باهمکاری امور عشایر و حمل ونقل جاده ای دربرنامه گذاشته شده است.

اسحاقی نماینده مردم قاینات وزیرکوه:طبق قول رئیس اداره مخابرات شهرستان قاین یکماه آینده یک خط تلفن ارتباطی در روستا برقرار خواهدشد واگر این بار بدقولی شود قطعا فرماندار و نماینده برخورد خواهند کرد.

ما ومسئولین باید به گونه ای کار انجام دهیم که آیندگان وفرزندان شما در روستا ماندگار شوند.