پیام ها تبریک عید فطر
  • 1399/04/12
  • 894

تبریک عید فطر

تبریک عید فطر

عید فطر، روزی است که فطرت آدمی به واسطه سی روز اخلاص، شکوفا شده و به معطر کردن فضای زندگی انسان می پردازد. به راستی که فطرت، چه عطر دل انگیز و روح افزایی دارد و زندگی در پرتو فطرت چه زیباست عیدفطر، عید زیبایی های معنوی است. عید فطر، عید بشارت و عید سعادت است. این عید سعید، بر تمامی مسلمان جهان مخصوصا مردم مؤمن ومؤمنه خراسان جنوبي ، خطه قاينات وزيركوه مبارک باد. عزيزوسربلندوپيروزباشيد منتخب مردم شريف حوزه قاينات وزيركوه سلمان اسحاقي.

 

عید فطر، روزی است که فطرت آدمی به واسطه سی روز اخلاص، شکوفا شده و به معطر کردن فضای زندگی انسان می پردازد. به راستی که فطرت، چه عطر دل انگیز و روح افزایی دارد و زندگی در پرتو فطرت چه زیباست عیدفطر، عید زیبایی های معنوی است. عید فطر، عید بشارت و عید سعادت است. این عید سعید، بر تمامی مسلمان جهان مخصوصا مردم مؤمن ومؤمنه خراسان جنوبي ، خطه قاينات وزيركوه مبارک باد. عزيزوسربلندوپيروزباشيد منتخب مردم شريف حوزه قاينات وزيركوه سلمان اسحاقي.