پیام ها روز قدس
  • 1399/04/12
  • 836

روز قدس

روز قدس

روز قدس را گرامي داشته و با رهبر عزيزمان امام خامنه اي (حفظه الله ) عهد مي بنديم با گام هايي استوار در جهت مبارزه با رژيمي قدم برداريم كه نماد ظلم ،ستم و جنايت است. اينجانب با مردم شريف حوزه قاينات وزيركوه عهد مي بندم كه در جهت مبارزه با رژيم صهيونيستي در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران پيش قدم باشم. عزيزوسربلندوپيروزباشيد منتخب مردم شريف حوزه قاينات وزيركوه سلمان اسحاقي