دیدار ها شركت دارويي هربي فارمد
  • 1399/04/12
  • 759

شركت دارويي هربي فارمد

ديدار سلمان اسحاقي با دكتر مهران ميراب زاده اردكاني ، مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت دارويي هربي فارمد.

ديدار سلمان اسحاقي با دكتر مهران ميراب زاده اردكاني ، مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت دارويي هربي فارمد. ٩٩/٠٣/١٩ پيام نماينده ؛ يكي از چشم اندازهاي افق ١٤١٤ حوزه قاينات وزيركوه بهره مندي كامل اين دوشهرستان از نعمت گياهان دارويي است . در راستاي تحقق اين امر جلسات مستمري با جهادكشاورزي ، جهاد دانشگاهي و سرمايه گذاران داشته ام. شركت دارويي هربي فارمد زيرمجموعه گروه دارويي بركت و گروه اقتصادي تدبير وابسته به ستاد اجرايي امام (ره) است كه امروز با مدير عامل آن ديدار داشتم . مقرر شد ؛. جهاد دانشگاهي قاين سريعا ليست گياهان دارويي را در اختيار اين شركت قرار داده تا در قدم نخست سرمايه گذار خريد آن از طريق شركت فوق معرفي شود. در خصوص حضور ، همراهي و تدوين طرح اقتصادي و علمي مطالعات و فرآوري محصولات مهمي چون زعفران ، زرشك ، عناب و ... نيز با سرمايه گذار عزيزمان كه برخواسته از شهرستان قاينات است قول همكاري و مساعدت دادند. درپايان عرض مي كنم اين شروع كار است و تا شناخت و اعتماد اين شركت ها و شكستن بعضي از رانت ها مسيري سخت در پيش داريم كه إن شاء الله ضمن ارایه ي مشورت، از دعاي خير اينجانب را محروم نفرماييد.