مجلس اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص طرحها و لوایح
  • 1399/04/12
  • 587

اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص طرحها و لوایح

ایراد : (مغایرت با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام

ایراد : (مغایرت با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام) طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصلی چهل و چهارم 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن لایحه اصلاح مواد 1،7 و 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش. طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) تائید: (عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی) لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور استمهال : (درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی) طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن رح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی لایحه تجارت طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی