• شماره تلفن: 05632539922
  • استان
    خراسان جنوبی
  • قائنات و زیرکوه

اخبار

جدید ترین اخبار و رویداد ها

دیدار ها دیدار با سکان دار ورزش و جوانان خراسان جنوبی
دیدار با سکان دار ورزش و جوانان خراسان جنوبی

در دیدار سکان دار ورزش و جوانان خراسان جنوبی با نماینده منتخب مردم قائنات و زیرکوه.

  • 1399/04/12
حوزه انتخابیه محفل نشست صمیمی و جلسه هم اندیشی
محفل نشست صمیمی و جلسه هم اندیشی

نشست صمیمی و جلسه ی هم اندیشی جناب آقای دکتر اسحاقی نماینده محترم قاینات و زیرکوه در مجلس یازدهم با انجمن جوانان شهر خضری دشت بیاض .

  • 1399/04/12